Визия

Създадената през 2010г. Българска Асоциация на Кабелните И Комуникационните Оператори /БАККО/ обединява най-значимите телекомуникационни предприятия както от национален мащаб – Булсатком, A1 България, Виваком  така и предприятия от регионален и местен мащаб.

Целите на организацията включват създаване на благоприятни регулаторни и пазарни условия за развитието на електронните комуникационни услуги в РБългария, чрез развитието на свободната конкуренция в областта на електронните съобщения.

БАККО подпомага работата на членовете си в прилагането на вътрешното и международното  законодателство, в това число и на европейските директиви в областта на електронните съобщения.

БАККО участва активно в законодателни инициативи, обществени обсъждания, работни групи и консултативни съвети в областта на електронните съобщения, медийното право, авторското право и всички области, засягащи дейността на членовете и.

 Управителният съвет на организацията включва представители на "Булсатком ЕАД, Българска телекомуникационна компания ЕАД,  А1 България  ЕАД, Ланстар ООД.
През м.март 2016г. за  Председател на БАККО бе избрана Галя Маринова, която осъществява оперативното ръководство на Сдружението и отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -