Визия

Създадената през 2010г. Българска Асоциация на Кабелните Комуникационни Оператори /БАККО/ обединява най-значимите телекомуникационни предприятия както от национален мащаб – Булсатком, Мобилтел, Виваком и Близу, така и предприятия от регионален и местен мащаб – Телекабел, НЕТ1, Евроком Царевец и др.

Целите на организацията включват създаване на благоприятни регулаторни и пазарни условия за развитието на електронните комуникационни услуги в РБългария, чрез развитието на свободната конкуренция в областта на електронните съобщения.

БАККО подпомага работата на членовете си в прилагането на вътрешното и международното  законодателство, в това число и на европейските директиви в областта на електронните съобщения.

БАККО участва активно в законодателни инициативи, обществени обсъждания, работни групи и консултативни съвети в областта на електронните съобщения, медийното право, авторското право и всички области, засягащи дейността на членовете и.

Деветчленният управителен съвет на организацията включва представители на "Буластком ЕАД, Българска телекомуникационна компания ЕАД, Близу медиа енд броудбенд, ЕАД,  "Евроком Царевец" ООД, Мобилтел ЕАД, НЕТ 1 ЕООД,  "Телекабел" АД,  Телесим 2006 ООД
През м.март 2016г. за  Председател на БАККО бе избрана Галя Маринова, която осъществява оперативното ръководство на Сдружението и отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт